สนง.สลากฯ ชวนผู้ค้าเป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

April 1, 2022 News Comments Off on สนง.สลากฯ ชวนผู้ค้าเป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ กอช. ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

วันนี้ (1 เม.ย.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 204 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณให้แก่ผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พ ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออมกับ กอช. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล วางแผนการออมสร้างเงินบำนาญรายเดือนด้วยตนเองจากการสมัครสมาชิกและออมเงินกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

 

น ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดำเนินการส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกัน “บำนาญภาคประชาชน” ให้แรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีโอกาสสร้างหลักประกันความมั่นคง สามารถวางแผนการออมเพื่อสร้างบำนาญรายเดือนได้ด้วยตนเอง

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวนกว่า 1,000,000 ราย สามารถบริหารจัดการรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับเดือนละ 2 ครั้ง คือ การแบ่งรายได้ครั้งละ 5-10% จากการจำหน่ายสลากแต่ละครั้ง มาออมเงินรายเดือนกับ กอช. เริ่มตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 

– รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไป ตามช่วงอายุของสมาชิก
• อายุ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 600 บาท
• อายุ >30-50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 960 บาท
• อายุ >50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

– เงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน และคุ้มครองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี

– เงินออมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี

 

นอกจากนี้ ในทุกงวดของการรับสลากกินแบ่งรัฐบาล กอช. จะมีกิจกรรมออกบูธฃทให้ข้อมูล ความรู้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิก กอช. แก่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี และเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ และสมัครเป็นสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th รวมถึงหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ด้าน พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม อีกทั้งมีความห่วงใยผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา จึงได้มีนโยบายในการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ค้าสลากฯ และส่งเสริมการออมให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้สมาชิก ได้วางแผนการออมกับ กอช. ด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการค้าสลากมาออมเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่าน ได้เริ่มต้นวางแผนการออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงในตนเอง และครอบครัวของท่านในอนาคต

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket